Sådan omsætter du strategi til praksis

Det kan være udfordrende nok i sig selv at få udformet en ambitiøs, realistisk og udbytterig forretningsstrategi. Når strategien så skal eksekveres, støder mange virksomheder på grund. Her får du vores råd til, hvordan du bedst og nemmest omsætter virksomhedens strategi til virkelighed.

Digital strategi & Kundeansvar

Arbejdet med en digital strategi slutter i virkeligheden aldrig rigtigt. En strategi bør revideres løbende, så den tilpasses det aktuelle marked og den faktiske kundeadfærd.

Derfor bør du arbejde i en cyklisk proces med disse fem trin:

 • Udform en digitale strategi/vision
 • Lav et roadmap over, hvilke specifikke tiltag du vil eksekvere
 • Eksekver initiativerne fra roadmappet i et tempo, hvor organisationen kan følge med
 • Følg op/evaluér/se på målene
 • Genbesøg/revider den digitale strategi og roadmap’et

Læg en strategi

Første skridt er at få lagt en realistisk og ambitiøs digital strategi. Strategien skal tage afsæt i din forretningsmæssige vision og være et pejlemærke for, hvor i vil hen digitalt som virksomhed.

Det er afgørende, at du får sat det rigtige team, hvor du inddrager repræsentanter fra alle de relevante afdelinger i virksomheden, som berøres af strategien. Derudover skal du sikre ledelsens opbakning.

Den nye strategi skal baseres på konkret indsigt. Derfor bør du altid tage dig tid til at lytte til kunderne, så du er ajour med deres behov og udfordringer og dermed kan spotte dine største forretningsmæssige potentialer.

Lav et detaljeret roadmap

Roadmap der symboliserer eksekveringen af den digital strategi

Når din strategi er på plads, er det tid til at tegne et roadmap.

Roadmappet er en plan for, hvilke tiltag du skal søsætte i prioriteret rækkefølge, og det er et stærkt redskab til at sikre eksekvering af den digitale strategi.

I roadmappet er alle planlagte indsatser beskrevet, og der er foretaget vurderinger i forhold til, hvad indsatserne vil kræve af ressourcer og økonomi.

Roadmappet giver overblik over dine indsatsområder og skitserer, hvor du skal tage fat og hvornår. Med dét som pejlemærke bliver det langt nemmere at eksekvere strategien i praksis.

Roadmappet er inddelt i trin, der strækker sig over en overskuelig periode, hvor du har mulighed for at nå i mål med en række nye tiltag.

Vi anbefaler, at roadmappet højst strækker sig over 3 år. Dermed er din virksomhed forandringsparat og kan agere, når markedet og kundeadfærden ændrer sig.

Ingen kan spå om fremtidige teknologier, konjunkturer og forbrugeradfærd. Så spænd jer ikke for en vogn, der kan komme på afveje ude i fremtiden.

Eksekver initiativerne i prioriteret rækkefølge

Når du går i gang med at eksekvere initiativerne, er det vigtigt, at du får dem afdækket og eksekveret rigtigt. Det kræver, at du har en afklaringsfase for hvert enkelt tiltag i planen.

Dit roadmap gør det nemt at eksekvere indsatserne trinvist, og vi anbefaler et miniloop, hvor du og dine kolleger eksekverer et tiltag, har en ny afklaringsfase, eksekverer næste tiltag og så videre.

Eksempler på konkrete tiltag kunne være:

 • Bedre styr på segmentering af nyhedsbreve
 • Etablering af en ny e-handelsløsning
 • Udvikling af jeres marketingindsats
 • Implementering af et PIM-system
 • Optimering af jeres integrationer
 • Bedre permissionopsamling

Respekter organisationen undervejs

Når vi hjælper virksomheder med at lægge strategier og tegne roadmaps er vi meget opmærksomme på, at planen skal være realistisk.

Vi byder store ambitioner velkommen, men ingen vinder noget ved, at lægge en plan, som virksomheden ikke kan eksekvere i praksis.

Derfor anbefaler vi, at du kigger nøje på, hvor presset organisationen er – både som helhed og på afdelingsniveau. Har I reelt ressourcer, overskud og mulighed for at iværksætte initiativerne som planlagt?

En anden vigtig ting er at sikre den interne forankring. Det kan være nødvendigt at køre nogle forandringsprocesser, så virksomheden sikrer sig, at medarbejderne reelt kommer til at benytte de nye digitale værktøjer, I er ved at udvikle.

Et eksempel vi ofte møder, er sælgerteams, der føler modstand mod en ny e-handelsløsning, fordi de frygter, onlinesalget vil true deres salg.

Her er det afgørende, at du formår at få alle til at trække i samme retning, så I ikke konkurrerer om kunderne internt og derved risikerer at miste forretning.

Et godt tip er at involvere mange relevante interessenter i forankringsprocessen og at involvere dem i større grad i denne fase, så ildsjælene kan være gode ambassadører for de kommende ændringer og nye tiltag.

Følg op på målene

To kollegaer der drøfter resultater og indsigter i relation til digital strategi

Vi ser ofte, at virksomheder foranlediges til at betragte et tiltag som færdigt, så snart det er eksekveret. Men det er ikke nok, at implementere et nyt PIM-system – for eksempel. Det skal også forankres og bruges i hverdagen.

Her kan du udnytte roadmappet som guideline for, hvornår du er i mål med et tiltag og dermed klar til at gå i gang med det næste.

Målene for hvert tiltag er listede i roadmappet, og dermed har du et tydeligt billede af, hvornår du kan betragte et tiltag som færdigt.

Og det er først, når målene for det pågældende tiltag er nået. Det er vigtigt, at målene også tager højde for forankring og daglig brug af de nye tiltag.

Genbesøg og revider strategien og roadmappet

Når du står med et roadmap, der skal eksekveres, er det fristende at styrte ud over stepperne og få eksekveret alle tiltag så hurtigt som muligt.

Men vi anbefaler, at du mellem hvert trin i roadmappet stopper op og tager dig tid til at overveje, om det planlagte næste trin stadig er det rette.

Derudover bør du holde statusmøder hvert kvartal (og gerne endnu oftere) i styregruppen og debattere, om I stadig synes, I er på rette spor.

Langt hen ad vejen er I naturligvis nødt til at have lidt is i maven og tro på, at I har lagt en god plan.

Men I bør også være klar til at afvige fra planen, hvis I har gode argumenter.

Måske er der dukket et andet tiltag op, som det giver mere mening at prioritere?