Skab resultater med en årsaftale

Konceptet er udviklet og tilpasset små og mellemstore virksomheder. Vi arbejder med et udviklingsforløb, der strækker sig over et år ad gangen. I løbet af de 12 måneder tager vi i samarbejde med dig hånd om at skabe en sund fordeling mellem drift, udviklingstiltag og forankring. Konsulenterne er med på sidelinjen igennem et helt år og kommer løbende forbi din virksomhed til månedlige møder, hvor der bliver sat fokus på udvikling. Med en årsaftale får din virksomhed derfor en ideel ramme til at skabe fremdrift og vækst.

Med årsaftalen får du:

  • Månedlig sparring
  • Struktur i den daglige drift
  • Hjælp til forankring af nye tiltag
  • En unik plan til udvikling af din forretning
  • Konkrete løsninger præsenteret i øjenhøjde

Fast konsulent

Hos os bliver du tilknyttet én konsulent, som vil følge dig gennem hele dit udviklingsforløb. Konsulenten lærer dig og din forretning at kende, så du får optimalt udbytte af vores samarbejde.

Månedlig udvikling

Under udviklingsforløbet mødes vi hos din virksomhed hver måned. Her arbejder vi med de indsatsområder, der er identificeret og prioriteret i din udviklingsplan. Sammen sikrer vi, at alle indsatser bliver grundigt gennemarbejdet og forankret i virksomheden.

Med på sidelinjen

Imellem møderne har du god tid til at passe den daglige drift med os på sidelinjen som sparringspartner. Det giver et fleksibelt samarbejde, hvor vi hele tiden kan tage fat i arbejdsopgaverne og sparre om problemstillinger.